Waarschuwing Fout bij laden module
Eén of meer van de modules op deze pagina kon niet geladen worden. Dit probleem kan van tijdelijke aard zijn. Probeer de pagina te verversen (in de meeste browsers kunt u dat doen door de toets F5 kort in te drukken). Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de beheerder van deze site.

Geachte,

Met gepaste trots willen wij u mededelen dat Van der Ziel Constructie en Plaatwerk als
staalbouwer gecertificeerd is voor de NEN-EN 1090-1, eisen voor het vaststellen van de
conformiteit van constructieve onderdelen (CE-markering), Uitvoeringsklasse EXC2.
 
De NEN-EN 1090-1 verwijst naar de NEN-EN 1090-2 waarin de technische eisen voor
staalconstructies staan. Vanaf 1 juli 2014 is certificering volgens de NEN-EN 1090-1 op
dragende staalconstructies verplicht. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de bouwers.
CE-markering op staalconstructies is daarom geen moeten, maar een noodzaak,
die tegelijkertijd voor ons bedrijf een extra kwalificatie oplevert.
 
Tegelijkertijd met de NEN-EN 1090-1certificering is Van der Ziel gecertificeerd voor de
EN-ISO 3834-3 Standaard kwaliteitseisen voor lassen. Met dit certificaat tonen wij  aan
dat alle kwaliteitseisen op het gebied van lastechnische werkzaamheden zijn geborgd.
De constructies en lasafmetingen worden steeds verder benut, waardoor de ruimte voor
fouten steeds kleiner wordt.  Als gevolg daarvan neemt de vraag naar gecertificeerd
laswerk en daarmee kwaliteit steeds verder toe. Het werken onder de EN-ISO 3834-3
houdt in dat wij werken met goedgekeurde lasmethode kwalificaties en dat onze
lassers gekwalificeerd zijn.
 
Onze certificering is een waardevolle plus voor ons bedrijf, 

 

Van der Ziel Constructie & Plaatwerk

  
dummy